Reportatge de la Sessió Oberta de Cristina García Rodero