Ramon Barnés

  • La Flor d’un Secret

    La Flor d’un Secret és una flor preciosa, blanca, que creixia en aquest costat de la muntanya… El nom li escau molt bé al barri, per la seva humil bellesa. És un dels pocs espais de Barcelona que mantenen un contacte directe amb la naturalesa… Les cases són unifamiliars i disposen de jardí i horts… […]