Gina Ferrer García

  • Setge / Sitio

    Definició de setge: Fet d’encerclar una ciutat, una fortalesa, etc., per combatre-la i emparar-se’n. En els últims anys, el turisme ha portat greus conseqüències sobre el teixit social de Ciutat Vella. Barcelona, districte de Ciutat Vella. Maig i juny del 2014. — Sitio: Acción y efecto de sitiar. Sitiar: Cercar a alguien tomándole o cerrándole […]