TRANSIT[S] TURISTIC[S] A L’EIXAMPLE

Un turista és un subjecte en trànsit. Desitja explorar i experimentar nous espais i imaginaris que el portin més enllà de si mateix, i alhora retornar a la vida familiar i coneguda de «casa»; anhela conèixer i entendre altres gents i altres cultures, i alhora descobrir-se a si mateix en un nou context i, en […]

TRANSIT[S] TURISTIC[S] A L’EIXAMPLE

Un turista és un subjecte en trànsit. Desitja explorar i experimentar nous espais i imaginaris que el portin més enllà de si mateix, i alhora retornar a la vida familiar i coneguda de «casa»; anhela conèixer i entendre altres gents i altres cultures, i alhora descobrir-se a si mateix en un nou context i, en aquest procés, repensar-se.
En els darrers anys, el turisme a Barcelona ha crescut fins a convertir-se en un fenomen social, cultural i econòmic de gran abast. Aquesta expansió ha generat nombrosos debats sobre el seu impacte en diferents dimensions de la vida social. Un dels interrogants que està emergint amb més força és la identitat dels turistes que transiten per la ciutat i la construcció de la seva experiència com a subjectes.
Aquesta sèrie fotogràfica s’interroga sobre aquesta qüestió a partir de fotografies instantànies en un dels eixos vertebradors de la Barcelona turística de l’Eixample: el passeig de Gràcia.