Poblenou: evolució incompleta?

El Poblenou és un dels projectes de transformació urbanística més ambiciosos i innovadors de Barcelona dels darrers anys. El seu eix ideològic i urbanístic és el 22@, una aposta per la concentració estratègica d’activitats intensives en coneixement que ha recuperat antigues fàbriques abandonades o ha creat obra nova d’arquitectes contemporanis reconeguts. Les fotografies presentades mostren […]
  • Els veïns conviuen amb el canvi constant del barri.
    Els veïns conviuen amb el canvi constant del barri.
  • Aquest canvi s’ha quedat molts cops congelat, amb obres aturades durant anys.
    Aquest canvi s’ha quedat molts cops congelat, amb obres aturades durant anys.
  • El resultat final de l’evolució del barri inclou nous edificis acabats en un entorn no sempre accessible per a tothom, amb grans descampats desaprofitats i envoltats de tanques.
    El resultat final de l’evolució del barri inclou nous edificis acabats en un entorn no sempre accessible per a tothom, amb grans descampats desaprofitats i envoltats de tanques.

Poblenou: evolució incompleta?

El Poblenou és un dels projectes de transformació urbanística més ambiciosos i innovadors de Barcelona dels darrers anys. El seu eix ideològic i urbanístic és el 22@, una aposta per la concentració estratègica d’activitats intensives en coneixement que ha recuperat antigues fàbriques abandonades o ha creat obra nova d’arquitectes contemporanis reconeguts.
Les fotografies presentades mostren el canvi constant i intens que viu el barri; una evolució que, en molts casos, s’ha quedat a mitges. La idea de transformació s’ha limitat a la construcció d’edificis, deixant de banda el seu entorn, l’espai més vital i accessible per als veïns del barri, fills i néts del passat industrial. Resulta un contrast estrany, fins i tot una contradicció. Potser som davant d’una transformació basada en elements individuals; potser falten nexes d’unió i vida.