OBJECTIU►MONTBAU

L’objectiu d’aquest projecte és demostrar que l’anomenada arquitectura social pot intervenir en la creació d’habitatges i espais urbans des d’una perspectiva progressista. Montbau va ser construït a començaments dels anys seixanta per arquitectes del Grup R, de tendència racionalista i internacionalista. En ple franquisme, aquest barri de classe obrera, dissenyat per suplir la manca d’habitatge […]
  • Montbau vist des de Collserola.
    Montbau vist des de Collserola.
  • Arquitectura racionalista.
    Arquitectura racionalista.
  • La Carme.
    La Carme.

OBJECTIU►MONTBAU

L’objectiu d’aquest projecte és demostrar que l’anomenada arquitectura social pot intervenir en la creació d’habitatges i espais urbans des d’una perspectiva progressista.
Montbau va ser construït a començaments dels anys seixanta per arquitectes del Grup R, de tendència racionalista i internacionalista. En ple franquisme, aquest barri de classe obrera, dissenyat per suplir la manca d’habitatge a Barcelona en un moment d’immigració massiva, va ser —i continua sent— un model de convivència ciutadana gràcies a una visió urbanística eficaç i intel·ligent.
Poblat encara per molts dels habitants originals del barri, Montbau té l’índex d’envelliment més alt de la ciutat, contrarestat només pel campus universitari instal·lat des dels anys noranta a les antigues Llars Mundet. Per mi, però, l’ànima de Montbau segueix sent aquesta gent gran a qui he volgut rendir homenatge amb la figura emblemàtica de la Carme.