La no-crisi

Associem els contextos de crisi econòmica amb l’augment de les situacions de pobresa i vulnerabilitat social en franges de població cada cop més àmplies. Segons dades de l’estudi d’Intermón Oxfam, l’any 2011 el 75 % dels barris de Barcelona se situaven per sota de la renda familiar mitjana de la ciutat. Les crisis sempre han estat […]

La no-crisi

Associem els contextos de crisi econòmica amb l’augment de les situacions de pobresa i vulnerabilitat social en franges de població cada cop més àmplies. Segons dades de l’estudi d’Intermón Oxfam, l’any 2011 el 75 % dels barris de Barcelona se situaven per sota de la renda familiar mitjana de la ciutat. Les crisis sempre han estat explicades des de la documentació dels que en pateixen la cara més amarga. En aquest treball ens volem centrar en el 25 % restant, els que segons les dades no solament no pateixen la precarització de la seva vida, sinó que en molts casos segueixen acumulant recursos. Per contraposició, la seva riquesa esdevé extrema.