I wish you were here

El reportatge vol fer un èmfasi especial a mostrar com ocupem el nostre temps lliure. En quins espais interactuem i en quins no? Per què passem la tarda tancats en un centre comercial? Els paratges naturals de l’urbs s’aprofiten realment o acaben destinats a un ús residual i de cap de setmana? A la ciutat, […]
  • La riba barcelonina del Besòs és salvatge i caòtica, i la natura ha fet seu l’espai urbà deshabitat.
    La riba barcelonina del Besòs és salvatge i caòtica, i la natura ha fet seu l’espai urbà deshabitat.
  • Escena quotidiana d’una tarda al centre comercial que es repeteix massa sovint.
    Escena quotidiana d’una tarda al centre comercial que es repeteix massa sovint.
  • En cada botiga hi ha un home sol a l’entrada, esperant.
    En cada botiga hi ha un home sol a l’entrada, esperant.

I wish you were here

El reportatge vol fer un èmfasi especial a mostrar com ocupem el nostre temps lliure. En quins espais interactuem i en quins no? Per què passem la tarda tancats en un centre comercial? Els paratges naturals de l’urbs s’aprofiten realment o acaben destinats a un ús residual i de cap de setmana? A la ciutat, el natural se sent llunyà i l’artificial és més quotidià?
En dos espais propers de la ciutat, la lluita entre tots dos està descompensada. A l’un, l’entreteniment i el consum atrauen cada cap de setmana multituds de ciutadans que maten les hores esperant la dona fora de la botiga fumant un cigar o es mengen a mossos la solitud, el buit i l’avorriment. A l’altre, un espai natural molt gran vingut a menys, envoltat de ciment i asfalt, les poques persones que l’aprofiten són una minoria.