En segona persona

El projecte consisteix en una sèrie de fotografies fetes per un grup de joves d’ètnia gitana del seu propi barri, Besòs-La Mina. Pretén donar a conèixer aspectes puntuals del barri a través de la seva pròpia mirada.

En segona persona

El projecte consisteix en una sèrie de fotografies fetes per un grup de joves d’ètnia gitana del seu propi barri, Besòs-La Mina. Pretén donar a conèixer aspectes puntuals del barri a través de la seva pròpia mirada.