Can Peguera, un barri ancorat en el temps

Can Peguera, situat al districte de Nou Barris, és una barriada caracteritzada per uns habitatges molt peculiars: les Cases Barates. Aquestes petites casetes blanques es van construir l’any 1929 per acollir tant les famílies desnonades de les barraques de Montjuïc amb motiu de l’Exposició Universal, com la població immigrant obrera arribada per treballar, a causa […]

Can Peguera, un barri ancorat en el temps

Can Peguera, situat al districte de Nou Barris, és una barriada caracteritzada per uns habitatges molt peculiars: les Cases Barates. Aquestes petites casetes blanques es van construir l’any 1929 per acollir tant les famílies desnonades de les barraques de Montjuïc amb motiu de l’Exposició Universal, com la població immigrant obrera arribada per treballar, a causa del creixement de la ciutat. Actualment el barri és el que té una renda menor de Barcelona i és el darrer amb aquestes característiques urbanístiques, després de l’enderrocament del conjunt de Milans del Bosch, al Bon Pastor. L’estiu del 2013, el veïnat de Can Peguera va negociar amb l’Ajuntament la possibilitat que la zona fos declarada patrimoni de la ciutat i es mantingués tal com és. Aquest reportatge vol fer un retrat del barri i dels seus protagonistes, la gent que hi viu.