Bar Monaco

El Bar Monaco recull quaranta anys d’història del barri del Poblenou. El bar va obrir les portes l’any 1973 i ha estat testimoni de les tensions pròpies d’un barri en evolució, marcat principalment per la desindustrialització i, posteriorment, per la reedificació motivada pel projecte del 22@. L’impacte de la crisi iniciada el 2008 ha paralitzat […]
  • Bar Monaco, el Poblenou, Barcelona
    Bar Monaco, el Poblenou, Barcelona
  • Bar Monaco, el Poblenou, Barcelona
    Bar Monaco, el Poblenou, Barcelona
  • Bar Monaco, el Poblenou, Barcelona
    Bar Monaco, el Poblenou, Barcelona

Bar Monaco

El Bar Monaco recull quaranta anys d’història del barri del Poblenou. El bar va obrir les portes l’any 1973 i ha estat testimoni de les tensions pròpies d’un barri en evolució, marcat principalment per la desindustrialització i, posteriorment, per la reedificació motivada pel projecte del 22@. L’impacte de la crisi iniciada el 2008 ha paralitzat l’impuls del 22@ i ha accentuat les reivindicacions del veïnat poblenoví per recuperar i preservar el seu patrimoni històric. Avui, el Bar Monaco roman pràcticament inalterat, en un espai de transició entre les dues visions d’un mateix barri…, en l’espera.